Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 10 - The Four Shimazu Brothers