Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 11 - Rumors of Kenshin