Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 13 - The Honnoji Incident