Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 5 - Rear Guard