Sengoku Choujuu Giga: Otsu

Episode 8 - The Guy No One Likes